Kalite Politikamız

Ürün kalitesini ve teknolojisini sürekli iyileştirerek müşteri sayısını ve pazar çeşitliliğini artırmak. İş kazaları ve mesleki hastalıkları en aza indirecek şekilde iyileştirmelerin sağlanması. GMP , ISO 14001 , ISO 9001 kalite belgelerimiz sayesinde nihai tüketiciye aynı kalite malı sağlamak.

Vizyonumuz; Kaliteli kozmetik ürünlerimizi uygun koşullarda sunmak.

Misyonumuz; Firmamızın bölgesinde ve dünyada önemli bir kozmetik ihracatçısı olarak konumunu perçinlemek.

Çevre politikası

Çevreyi ve doğayı koruma konusunda üzerimize düşen yasal sorumlulukları yerine getirerek ülkemizde geçerli olan yasal mevzuatları uygulamayı ve gereklilikleri yerine getirmeyi ve bunu şirket kültürünün bir parçası haline getirerek sürekli geliştirmeyi,

Doğal kaynakların korunması için enerji kullanımını azaltmayı ve atıklarını ayırmayı,

Atıkların en düşük seviyeye indirilmesini ve geri dönüşümün desteklenmesini sağlamayı,

Çevre amaç ve hedeflerini belirlemeyi, çevre boyutlarını ve etkilerini kapsam dahilinde oluşturmayı,

Ürünlerinin kullanıldıktan sonraki çevre etkilerini de kontrol etmeyi,

Çevre yönetim sisteminin devamlılığını sağlamayı ve periyodik gözden geçirmelerle sürekli iyileştirmeyi gerçekleştirmeyi

Çevreye duyarlı ürün ve hizmetleri geliştirmeyi,

Çevre konusunda hassas olarak yenilikleri ve gelişmeleri takip etmeyi,

İklim değişikliğine karşı duyarlı, temiz ve sağlıklı bir çevrenin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamayı,

Enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılması, Kirliliğin kaynağında önlemeyi,

Çalışanlarımızın ve toplumun çevre bilincini arttırmayı.

Çevre kirlenmesine neden olabilecek etkenleri en aza indirmeyi ,kaynakları akılcı ve tasarruflu kullanmak için atıkları azaltıcı geri dönüşüm teknikleri uygulamayı,

Verimlilik artışı ve yeni teknoloji kullanımını teşvik için enerji, su ve doğal kaynakların tüketiminde tasarruf sağlamayı hedeflemekte ve taahhüt etmekteyiz.